Spamanju je jako teško odoljeti

Spaming se odnosi na masovno diskriminiranje ljudi koji koriste elektroničku poštu. Spameri znači ljudima šalju ne traženu i ne željenu poštu. Pošto je email besplatan spaming najčešće služi za marketing jer je učinkovit i potpuno besplatan. Marketingom možemo informirati kupce o proizvodima ili o nekakvim informacijama što smatramo da im je u interesu. Kada se takav marketing zloupotrijebi to onda nazivamo spamanje koje je danas čak i kažnjivo. Korisnici emaila na dva načina mogu zaustaviti spamera. Prvo je rješenje tehnologijsko pomoću kontaktiranja ISP-a. Drugo rješenje je da se možemo osloniti na državne zakone, uh.

Kao što znamo Google nam besplatno daje otvaranje email računa koji jako dobro kosi spam. Ako imate problema pokušajte s gmail.com vjerujte mi, nećete požaliti.